KF 2

średnica cylindra 53,89 mm
średnica max,cylindra 54,04 mm
skok tłoka 54,40mm;
rozrusznik elektryczny,
sprzęgło odśrodkowe;
homologacja CIK-FIA